ДЕМОН

С черна плът и
Черна памет...

ПРОРОЧИЦА

Пламъци
И земна пръст,

В УМА НА ВЪЛШЕБНИКА

Ако можех бих достигнал слънцето,
Бих го обгърнал с ръце,

ПОСПРИ

Поспри да седнем тук,
На поръбения край,

НАСРЕД ЗВЕЗДИТЕ

А има път насред звездите,
Там където няма брод,

ДЪЖДОВНИК

Ярък пламък в мокър лес,
Коремче влачи по земята,