ЛЕДНА ОТ ЗВЕЗДИТЕ

Светлината спокойно се настани на перваза ми. Не можех да не поглеждам често над листите, за да я мерна как трепти. Уморен изписвах ред след ред, а тя танцуваше над клепките и не ми даваше мира. Какво толкова...

НА СМЪРТНИЦИТЕ ИМ ОТКАЗВАТ СЛОВО

Светлината на превалящия следобед лениво кацна на пожълтелите страници със снимки. Ръката й бавно погали нащърбените краища, някои от които щръкнали над ...

317

В ума й наново се загнездва трѐска. Трѐска, която не минава с аспирин, още по-малко с алкохол. Сякаш мозъкът изгаря отвътре, духът става неспокоен, езикът иска да изговори думите, които напират за...

РИБАРЯТ

Беше дете, когато го направи за първи път. Пое въздух и тръгна по тънката сребърна пътека, разстлана пред него от лунна светлина. Или беше Луната тази, която му прошепна да върви без да се страхува? Рибарят вече беше...

ТЯ Е В ЧЕКМЕДЖЕТО

- Енреккуиту, къде е?
Момчето сви крака и обгърна ръбати колене с ръце. Надзирателят сви ядно устни, когато забеляза резките върху тях. Къде по дяволите се беше наранило! Цялата стая беше ...

СМОК

Дядо ми беше прекрасен човек. Никога не повишаваше тон, но винаги успяваше да ме накара да поема отговорност за действията си. Само веднъж го видях ядосан и само веднъж ми се скара, заслужавах го. Когато обаче без да искам строших...

НЕ МОЖЕХА ДА ЗНАЯТ

Трясъкът ги бе събудил посред нощ. Дълго стояха заслушани в последвалите експлозии и припукванията след тях. Осъзнал от какво са, Тяната скочи на крака, измъкна уплашената си сестричка от леглото и бегом я изнесе навън. Дворът гореше. Той...

ПРОБУЖДАНЕ

Очаквах лятото да настъпи. Беше краят на юли, а аз още го очаквах, защото за мен лятото не беше нищо друго освен непоносима жега, но...

КУТИЙКАТА НА БЕЛОВЛАСИЯ

Лъвицата се отърка в ръката на Съдбата. Не за да я подкупи, отдаваше й чест. Само за миг си позволи да си почине, кратък момент абсолютен покой преди отново...