ПРОРОЧИЦА

Пламъци
И земна пръст,
Пориви и кръв,
А писъците заглушени,
Извива тялото си
И подскача
С гняв светът,
Хвърчат устои разрушени,
Ръка ръката търси –
Не намира,
Сенки
Се изправят
И шептят,
Пророчица насън
Се свива,
Протегнал длан
Да я помилва
Присяда
На леглото й
Денят.

16.10.2014
Димитрина Събчева ©