НАСРЕД ЗВЕЗДИТЕ

А има път насред звездите,
Там където няма брод,
Светът, затворен зад вратите,
Времето, заключено във кръг,
По тез пътеки немислими,
Неподвластни на вселенски ход,
Вървим и търсим,
изменили
На единствения праведен порок –
Да бъдеш, да обичаш, да умираш,
Свили вечността до миг,
Света сме сврели в шепа,
Не издаваме ни звук,
Песен тиха, неуловима
В нас изплита сетен час,
През пръстите отпуснати изтича
Времето,
Откраднато от нас.

07.03.2015
Димитрина Събчева ©