ДЕМОН

С черна плът и
Черна памет
Провира се през пръст,
През кореняк,
Ръка да има,
Да се пресегне,
Да има крак
Да се подпре,
Криле да има,
Че да литне,
Да посегне,
Да се наяде.
Кръвта му бледна,
Кожата покрита с мъх,
Търбух провиснал
И език зелен,
Зъби има,
Има мисъл,
Вплетена в корем.
Подпухнал,
Празен,
Изтощен,
Да се храни трябва
И впива
Устни в мен!

02.10.2014
Димитрина Събчева ©