ДЪЖДОВНИК

Ярък пламък в мокър лес,
Коремче влачи по земята,
Опашле замята, крак премята,
Грее ярко във сумрак.
Не го гали, не го закачай,
Пали мускулите в жар,
Влюбен силно във водата,
Ала казват, че е нестинар.

03.08.2018
Димитрина Събчева ©